English Español [Català][CA] Italiano

matteo sisti sette

Troba les
parelles de
cartes iguals
Carregant...
English Español [Català][CA] Italiano

[col·laboracions]

Interferences

Una instal·lació de Matteo Sisti Sette i Maribel Pozo Ruiz

Interferences és una instal·lació que reacciona a les ones electromagnètiques emeses pels telèfons mòbils. Una simulació de vida artificial genera so i imatges en moviment que es visualitzen en una pantalla de retropojecció de 2 metres per 1,5 aproximadament, i que té l'aspecte d'un organisme viu. Les ones electromagnètiques emeses pels mòbils dels visitants provoquen alteracions visibles i audibles en l'aspecte i el comportament d'aquest organisme.

VIDEO: La nostra amiga Laurie Bender pova Interferences al Museu de l'Hospitalet (2008).

img_keyring_altEls sensors d'ones electromagnètiques, situats darrere la pantalla, han estat creats hackejant uns clauers lluminosos sensibles a les ones dels mòbils, que en aquells anys es venien a tots els basars xinesos. Aquests clauers tenen uns LEDs que s'encenen quan detecten la radiació d'un mòbil proper. Cada sensor està fet amb varis clauers conectats a un circuit dissenyat expressament. Un microcontrolador Basic Stamp digitalitza els valors d'intensitat de radiació mesurats pels sensors i envia les dades a l'ordinador. Héctor López va fabricar els circuits (amb capses, plaques impreses, conectors...) basant-se en els meus esquemes electrónics.

El programa que executa la simulació de vida artificial i genera la imatge projectada està escrit en Processing. La part de so està escrita en Pure Data i rep dades des de Processing a través de TCP/IP. El sistema de vida artificial no és gaire complex. Està fet de "cèl·lules que neixen, es reprodueixen i moren. Les cèl·lules es visualitzen amb formes geomètriques senzilles (cada cèl·lula es composa de dos quadrats parcialment solapats) i cada una d'elles és unida a la seva cèl·lula "mare", en una estructura d'arbre. Aquestes formes son omplertes amb textures fetes de fotografies. Barrejant geometries algorítmiques amb textures fotogràfiques, busquem una estètica diferent de la que habitualment s'associa a la vida artificial. No es tracta tant de visualitzar un sistema complex amb el fi d'estudiar el seu comportament, sinó de fer-lo servir com a instrument per a aconseguir un resultat estètic.

Quan es detecten ones electromagnètiques, les cèl·lules comencen a mutar, amb una probabilitat creixent en funció de la força de la radiació. Hi ha varis sensors distribuïts darrere la pantalla; pertant en les zones on la radiació és més fort es poden observar més mutacions. Les cèl·lules mutades tenen valors diferents pels paràmetres que regulen el seu aspecte i comportament (com ara mida, esperança de vida, velocitat de moviment, capacitat de reproducció...) i utilitzen fotos diferents com a textures.

Interferences va ser exposada al 2006 a Caixaforum Barcelona en l'àmbit d'una exposició del col·lectiu MAD04, i al 2008 individualment al Museu de l'Hospitalet.